orthodontie parodontium klinische avond

Post-Academisch Onderwijs Tandheelkunde Limburg

Welkom bij PAOT Limburg. Ons doel is om -vooral regio gebonden- een ondersteuning te zijn voor de tandartsen en hun medewerkers om de praktijkvoering “up to date” te kunnen houden en een podium te bieden om elkaar te kunnen ontmoeten in een open kader.

Orthodontie en het parodontium

Professor Dr. Jan Schols

Tandverplaatsing gaat samen met ombouwprocessen in het parodontium. Voor een gunstige lange termijnprognose is de juiste positie van de gebitselementen in de processen alveolaris belangrijk. Ook na de orthodontische behandeling treedt tandverplaatsing op als gevolg van verdere gelaatsgroei en de daarmee samenhangende veranderingen in tandstand en occlusie. Parodontale behandeling kan onder voorwaarden een uitkomst bieden bij ongunstige neveneffecten van orthodontie.

In de presentatie wordt ingegaan op de parodontale effecten van tandverplaatsing tijdens de actieve orthodontische behandeling en tijdens de retentieperiode. Mogelijkheden en indicaties voor parodontale plastische chirurgie worden toegelicht. Ook belang van retentieapparatuur in relatie tot de oorspronkelijke orthodontische afwijking wordt toegelicht.

Professor Dr. Jan Schols

Na eerst Chef de Clinique en plaatsvervangend opleider te zijn geweest is Professor Dr. Jan Schols sinds 2014 hoofd/opleider orthodontie van de Vakgroep Orthodontie en Craniofaciale Biologie aan het Radboud UMC te Nijmegen, sinds 1 november 2021 is hij benoemd tot hoogleraar Orthodontie.

De klinische avond begint om 20.00u. Inloop vanaf 19.30. Aan het deelnemen aan de klinische avond zijn geen kosten verbonden.