Historie – Post-Academisch Onderwijs Tandheelkunde Limburg – Herkenbosch

Post-Academisch Onderwijs Tandheelkunde Limburg

Welkom bij PAOT Limburg. Ons doel is om -vooral regio gebonden- een ondersteuning te zijn voor de tandartsen en hun medewerkers om de praktijkvoering “up to date” te kunnen houden en een podium te bieden om elkaar te kunnen ontmoeten in een open kader.

Historie

Korte historie van de tandheelkundige nascholing in Limburg

Limburg is altijd door de lokale taal en de geografische ligging een apart stukje Nederland geweest. Bij de NMT was het dan ook een aparte afdeling. De nascholing die in de afdeling werd georganiseerd bestond uit klinische avonden en een wetenschappelijke dag (in een lustrum jaar).

Midden jaren 80 vond de NMT het nodig om de afdeling Limburg op te splitsen in Noord- en Zuid-Limburg. Dit was net de tijd dat er grote behoefte was aan nascholingscursussen, om de “nieuwe”vakken aan te leren, zoals Parodontologie, Gnathologie en kennis van vaste apparatuur in de Orthodontie (welke niet bij de Universiteiten aangeleerd kon worden door een algemeen practicus). Er was toen geen echte nascholingscommissie zodat de organisatie van het postacademisch onderwijs veelal persoonlijk initiatief betrof. Vanaf mei 1986 is begonnen met het aanbieden van cursussen door het Post Academisch Onderwijs Tandheelkunde (PAOT)-Limburg. In het geval van de orthodontie moest zelfs uitgeweken worden naar België. Die cursussen waren een groot succes en steeds volgeboekt. Hierdoor floreerde het PAOT-Limburg.

Nadat de NMT, in al haar wijsheid, besloot om in 2006 de afdelingen Noord – en Zuid – Limburg weer samen te voegen, is hetgeen het PAOT-Limburg had opgebouwd gebruikt om in dat zelfde jaarde Stichting Postacademisch Onderwijs Tandheelkunde Limburg op te richten. Nu is er ook een echte commissie,met leden en bestuur. Hoewel de stichtingPAOT-Limburg onafhankelijk is van de beroepsverenigingen wordt toch de dialoog met hen onderhouden en als belangrijk ervaren.

Doel van het PAOT Limburg is om -vooral regio gebonden- een ondersteuning te zijn voor de tandartsen en hun medewerkers om de praktijkvoering “up to date”  te kunnen houden en een podium te bieden om elkaar te kunnen ontmoeten in een open kader.

Laagdrempelig zijn is ons motto. Dat onderstrepen wij door de meeste activiteiten gratis aan te bieden, inclusief de traditionele “aangeklede borrel”, om intercollegiaal contact te bevorderen.

Programma: Ieder jaar inventariseert de commissie van het PAOT-Limburg welk soort nascholing wenselijk is. Er wordt gezocht naar onderwerpen gerelateerd aan de praktijkvoering. Afhankelijk van het onderwerp wordt dan in binnen- en buitenland gezocht naar een spreker/docent die het onderwerp op een kwalitatief goede wijze kan brengen.